Monthly Archives: Marzec 2017

Rodzaje druku

Rodzaje druku cyfrowego Niegdyś przez pojęcie druku rozumiano tylko odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe, czyli papier (podłoże mogło być też inne i m.in. ze względu na jego typ można