Tag Archives: druk cyfrowy

Rodzaje druku

Rodzaje druku cyfrowego Niegdyś przez pojęcie druku rozumiano tylko odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe, czyli papier (podłoże mogło być też inne i m.in. ze względu na jego typ można

Podstawowe informacje o formach druku

Gdy Gutenberg stworzył druk w 1440 roku nie spodziewał się, że jego wynalazek będzie cieszył się taki wielkim zainteresowaniem oraz, że przetrwa do dziś. Druk to jednym słowem „kopiowanie”. Jan Gutenberg stworzył

Komputery w drukarniach

Powszechne stosowanie komputerów w drukarniach przyczyniło się do rozpowszechnienia wydruku cyfrowego. Pojawienie się cyfrowego druku znacznie ułatwiło prace każdej drukarni, ograniczają koszty i czas potrzebny do realizacji zamówień. Najwięcej korzyści płynących z