Regulamin

 1. Nasz serwis stworzony został do dodawania artykułów, także tych posiadających linki w treści.
 2. Liczba wpisów, którą może dodać każdy użytkownik portalu jest nieograniczona.
 3. Aby móc dodawać teksty trzeba najpierw się zarejestrować, a następnie zalogować do serwisu. Rejestracja i logowanie odbywa się w specjalnym panelu.
 4. Dodawane artykuły muszą mieć objętość min. 1500 znaków, nie mniej jednak im dłuższy tekst, tym oczywiście lepiej.
 5. Publikowane teksty muszą być unikalne! Treści skopiowane lub pochodzące z tzw. mieszarek tekstów nie będą zamieszczane w serwisie, lecz natychmiast usuwane, a użytkownik banowany.
 6. Zamieszczany wpis musi zostać przyporządkowany do odpowiedniej i tylko jednej kategorii, gdyż w innym wypadku nie zostanie dodany.
 7. Tekst musi zachowywać poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.
 8. We wpisie mogą pojawić się maks. 2 linki, a liczba przypisanych mu tagów musi wynosić 2-5.
 9. Linki pojawiające się w tekście muszą prowadzić tylko i wyłącznie do jednej domeny (może to być strona główna lub podstrony).
 10. Administrator bardzo dokładnie sprawdza każdy tekst zanim zostanie on opublikowany, w związku z czym akceptacja wpisu zwykle trwa do 5-7 dni.
 11. Teksty zapisane w formacie szkic po upływie 15 dni zostają usunięte.
 12. Osoby administrujące serwisem zastrzegają sobie prawo do wprowadzania poprawek do tekstów (korekta błędów, usuwanie literówek) oraz ewentualnie zmiany kategorii, do której przydzielono wpis, jeżeli została ona niepoprawnie wybrana.
 13. Użytkownik, który dodaje tekst automatycznie poświadcza, że jest jego autorem oraz posiada prawa autorskie do niego i pojawiających się w nim grafik, lub też otrzymał pozwolenie od twórcy na ich udostępnienie/opublikowanie.
 14. Użytkownik, który korzysta z naszego portalu ponosi pełną odpowiedzialność za teksty/materiały, które publikuje oraz szkody, które wystąpiły w następstwie tego.
 15. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do moderowania stworzonych przez użytkowników kategorii oraz ich usuwania, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 16. Administratorzy nie publikują tekstów, w których znajdują się linki do stron:
  • niezgodnych z obowiązującym na terenie Polski prawem,
  • na których pojawiają się treści rasistowskie, faszystowskie lub przejawiające nietolerancję wobec innych osób,
  • propagujących nienawiść na tle religijnym, wyznaniowym, rasowym, itp. oraz agresję wobec osób trzecich,
  • naruszających dobre imię osób trzecich,
  • z treściami pornograficznymi, erotycznymi,
  • mało wartościowych, o niskiej jakości i ubogich w teksty, których szata graficzna oraz estetyka pozostawiają wiele do życzenia
  • będących w budowie lub przebudowie,
  • w których zostały zastosowane niedozwolone metody pozycjonowania witryn,
  • zawierających strony lub przekierowujących na strony niedozwolone lub takie, które zostały już dodane do serwisu,
  • stanowiących aliasy i dodatkowe domeny witryn, które znajdują się już w serwisie.
 17. Odrzucone zostają przez administratorów teksty, w których pojawiają się treści: niezgodne z prawem polskim, namawiające do agresji, przemocy, nienawiści, nietolerancji na tle wyznaniowy i religijnym, rasistowskie, pornograficzne, erotyczne, propagujące hazard, naruszające dobre imię innych osób, uznane za niewłaściwe dla serwisu.
 18. Niezastosowanie się do powyższego regulaminu i świadome łamanie go jest równoznaczne z usunięciem/zablokowaniem konta danego użytkownika i wykluczeniem go z możliwości dodawania artykułów do serwisu.
 19. Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do zamiany warunków regulaminu, bez obowiązku powiadamiania o tym każdego użytkownika z osobna.
 20. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków regulaminu.