Strona głównaDom i ogródOdbiór hydrauliczny domu – co to takiego?

Odbiór hydrauliczny domu – co to takiego?

Odbiór domu to zwieńczenie trwających miesiącami prac budowalnych. Budynek jest gotowy do użytku, ale bez dopełnienia formalności, bez dokonania odbioru, właściciel nie może się do niego wprowadzić. Najczęściej jest tak, że zanim zostanie podpisany odbiór domu, dokonuje się odbioru poszczególnych instalacji. Szczególnie istotny jest odbiór hydrauliczny domu, który potwierdza prawidłowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Sprawdzanie instalacji domowych a odbiór hydrauliczny

Wszystkie instalacje wewnętrzne budynku, a więc instalacja elektryczna, gazowa (w budynkach podłączonych do gazociągu ziemnego albo korzystających z gazu płynnego LPG), wodno-kanalizacyjna, a także przewody kominowe i wentylacja, powinny zostać dokładnie sprawdzone przed oddaniem do eksploatacji. Zarówno inwestorzy, jak i osoby odpowiedzialne za wykonanie robót budowlanych i prac montażowych, powinni mieć pewność, że instalacje w budynku są bezpieczne i funkcjonują prawidłowo.

Odbiór hydrauliczny wymaga sprawdzenia, czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem, a jeśli w trakcie prac pojawiły się odchylenia od projektu, konieczne jest skontrolowanie nowych rysunków i opisów zmian. Przegląd powstałej instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien być sporządzony przez hydraulika z uprawnieniami.

Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej – które elementy instalacji wymagają sprawdzenia?

Odbiór hydrauliczny możliwy jest wówczas, gdy stan instalacji wodno-kanalizacyjnej nie wzbudza zastrzeżeń. W przeciwnym razie konieczne jest dokonanie poprawek i wyeliminowanie błędów, a następnie ponowne sprawdzenie instalacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy całość została wykonana zgodnie zarówno z obowiązującymi przepisami, jak i zatwierdzonym projektem. Poza tym instalacja musi pozytywnie przejść próbę ciśnieniową. Osoba sprawdzająca wykonanie prac, musi również zwrócić uwagę, czy przewody wodociągowe są szczelne i nie przeciekają. Sprawdzenia wymagają też zawory zamykające dopływ wody i zawory czerpalne. Ponadto należy skontrolować, czy dopływ wody do zbiorników ustępowych i pisuarowych jest wyregulowany. Hydraulik powinien ocenić, czy instalacja została wykonana w sposób umożliwiający całkowite spuszczenie wody. Pamiętajmy przy tym, że istotne zarówno to, co znajduje się w domu, jak i elementy instalacji zewnętrznej, a szczególnie hydranty ogrodowe i przewody wodociągowe, które powinny być zabezpieczone przez zamarzaniem.

Odbiór hydrauliczny – przechowywanie protokołów

Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej polega na skontrolowaniu stanu wykonanych robót. Odbiór hydrauliczny nazywany jest odbiorem częściowym, ponieważ po nim następują odbiory kolejnych instalacji, a na końcu odbiór całego budynku. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem i odnotowany w dzienniku budowy. Taka adnotacja będzie niezbędna w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego i zdecydowanie ułatwi cały proces. Aby protokół odbioru końcowego był ważny, muszą być do niego dołączone protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, dlatego przechowywanie tychże protokołów jest obowiązkiem inwestora.

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze