Strona głównaFinanseProcedura tranzytowa - Zobacz na czym polega

Procedura tranzytowa – Zobacz na czym polega

Tranzyt to nic innego jak procedura, dzięki której zniesiony jest obowiązek uiszczania opłat w procesie przewożenia towarów pomiędzy państwami. Ten proces jest możliwy do zrealizowania dzięki temu, że funkcjonuje tzw. odprawa tranzytowa. Anglia jako państwo trzecie jest destynacją, w której warto tę procedurę zachować. W ten sposób uda się „uciec” od takich opłat jak należności celne, podatek VAT czy podatek akcyzowy.

Samo zgłoszenie celne do rozpoczęcia procedury tranzytu rozpoczyna wymóg uzupełnienia odpowiednich formalności.

Poznaj niezbędną do wypełnienia dokumentację przy procedurze tranzytowej

Jednym z podstawowych dokumentów występujących w tranzycie jest dokument T1. Innymi słowy, jest to procedura tranzytu zewnętrznego. Procedura T1 stosowana jest do każdej klasyfikacji towarów. Nie ma znaczenia ich pochodzenie. T1 ma zastosowanie przeważnie wtedy, kiedy przewożone są towary spoza Unii Europejskiej. Takimi dobrami będą te, które nie zostały wytworzone w obszarze celnym Unii Europejskiej. Zalicza się do nich także towary pochodzące z tzw. kraju trzeciego (w tym Wielka Brytania). Istotną kwestią w klasyfikacji takich towarów jest to, czy zostały one wprowadzone do obrotu na terenie UE. Jeśli nie, to wówczas w życie wprowadzana jest procedura T1, która zawiesza cła przywozowe czy antydumpingowe do momentu, w którym towar zostanie dostarczony do punktu docelowego w UE.

Procedurę T1 stosuję się również w sytuacji, w której produkty mają być wwiezione do państwa wspólnego tranzytu. Są to tzw. kraje EFTA (European Free Trade Association), będą to więc Liechtenstein, Islandia, Szwajcaria i Norwegia.

Drugim bardzo istotnym dokumentem, który odnajduje zastosowanie gdy w grę wchodzi odprawa tranzytowa jest dokument T2. Jest to procedura, którą można określić jako przeciwieństwo procedury T1. Dlaczego? Ze względu na to, że odnosi się ona do towarów wspólnotowych. Zatem jest to procedura tranzytu wewnętrznego, który realizowany jest w granicach UE. Warte odnotowania, że procedura T2 odnajduje zastosowanie wyłącznie przy transporcie lądowym. Jest to o tyle istotne, że w ramach przewozu jednego towaru stosuje się różnego rodzaju środki transportu, zatem cały przewóz będzie często wymagał zastosowania różnego rodzaju procedur celnych.

Jeśli przewóz dóbr odbywa się pomiędzy państwami, które są stronami w konwencji TIR, odprawa tranzytowa będzie wymagała posiadania karnetu TIR. Jest to więc kolejny dokument, który może być wymagany podczas przewozu.

W przypadku kiedy tranzyt przebiega pomiędzy krajami niefunkcjonującymi w konwencji TIR konieczne będzie posiadanie karnetu ATA. Najczęściej karnety tego rodzaju stosuje się wówczas, kiedy przewożone dobra mają być objęte odprawą czasową w miejscu docelowym. Gwarantem w całej procedurze tranzytu jest Krajowa Izba Gospodarcza i to ona zajmuje się ich wydawaniem. Warto też mieć na uwadze fakt, że karnety ATA przeważnie znajdują zastosowanie w kontekście organizowanych targów, wystaw czy imprez charytatywnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze