Strona głównaFinanseKto może starać się o zamówienie publiczne?

Kto może starać się o zamówienie publiczne?

System zamówień publicznych dotyczy podmiotów publicznych, które decydują się na zamawianie na rynku rozmaitych usług i towarów. Nie mogą tego robić w sposób dowolny, ponieważ realizują inwestycje publiczne i płacą na nie ze środków publicznych.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne można określić jako procesy, w ramach których instytucje publiczne (m.in., agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego), udzielają kontraktów na dostawy towarów i usług, a także na roboty publiczne. Zamówienia publiczne mają ogromne znaczenie dla gospodarki, ponieważ z jednej strony pozwalają na jak najlepszą (możliwie tanią, ale i wysokojakościową) realizację publicznych inwestycji, z drugiej zaś stanowią ważne źródło zamówień dla przedsiębiorców i przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Tryby udzielania i realizacji zamówień publicznych są ściśle omówione w przepisach prawa. Najistotniejsza jest oczywiście ustawa Zamówienia publiczne, która opisuje szczegółowe procedury, według których zamawiający mogą dokonywać zakupów. Z ustawą powinni zapoznać się również potencjalni wykonawcy, a więc firmy i przedsiębiorstwa, które chcą się ubiegać o udzielnie zamówienia publicznego. Prawo o zamówieniach publicznych jasno wskazuje, kto może starać się o zamówienie publiczne. W razie wątpliwości, przedsiębiorcy mogą wystosować zapytania do radców prawnych. Kancelaria prawna Łódź dokładnie wyjaśni, na czym polegają zamówienia publiczne i czy dana firma może wziąć udział w przetargu.

Wykonawca zamówień publicznych

Agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego to zamawiający, natomiast przedsiębiorcy określani są w przepisach jako wykonawcy zamówień publicznych. Wykonawca to podmiot, którego zamawiający wybrał i któremu powierzył wykonanie zamówienia publicznego. Wykonawca może być osobą fizyczną lub prawną, może być również zespołem osób prawnych. Wybór wykonawcy może odbywać się na kilka sposobów – istnieje kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Co istotne, zamawiający nie może dowolnie wybrać odpowiadającego mu trybu. Musi stosować się do przepisów, a te jasno określają, jaki tryb jest w danej sytuacji właściwy.

Tryby zamówień publicznych to: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki. W każdym przypadku potencjalni wykonawcy muszą mieć równe szanse w ubieganiu się o zamówienie, a proces udzielania zamówienia musi być przeprowadzany w sposób dla nich przejrzysty. W razie wątpliwości, potencjalni wykonawcy mogą składać skargi i szukać pomocy w kancelarii prawnej. Pomoc prawna dla przedsiębiorców udzielana jest możliwie najszybciej.

Jak zostać wykonawcą zamówienia publicznego?

Przede wszystkim należy przygotować dobrą, konkurencyjną ofertę, ale i to nie zda się na nic, jeśli potencjalny wykonawca nie spełni warunków określonych w przepisach. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także mieć jasną sytuację ekonomiczną i finansową.

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze