Strona głównaFinanseCzym jest upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to termin, który co jakiś czas pojawia się w publicznych dyskusjach. Wiele osób uważa, że dotyczy dużych firm, które dotychczas prowadziły szeroko zakrojoną działalność. W rzeczywistości jednak upadłość konsumencka nie dotyczy nawet małych, lokalnych biznesów. Z procedury mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Natomiast dla przedsiębiorców przewidziano inne rozwiązania.

Brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych

Na każdej dorosłej osobie, która uzyskuje dochody i ma prawo do zawierania różnego rodzaju umów, ciążą zobowiązania finansowe. Zobowiązani jesteśmy do płacenia podatków, składek ubezpieczeniowych, do opłacania rachunków, do wywiązywania się z warunków umów kredytowych itd. Niestety czasem dochodzi do sytuacji, w której dana osoba przestaje radzić sobie z terminową spłatą zobowiązań finansowych i popada w długi.

Poważne problemy finansowe zwykle zaczynają się niewinnie. Niestety z czasem dochodzi do sytuacji, w której jeden dług spłacany jest dzięki temu, że został zaciągnięty kolejny kredyt, tym razem większy i droższy. Finalnie dochodzimy do sytuacji, gdy żadna instytucja finansowa nie chce już udzielić kredytu, a długi są coraz większe. Czy tak zadłużona osoba może znaleźć sposób na wyjście z sytuacji? Tak, ale bez fachowej pomocy będzie to trudne. Skuteczne oddłużanie można przeprowadzić we współpracy z dobrą kancelarią prawną, która uruchomi procedurę znaną właśnie jako upadłość konsumencka. Kancelaria adwokacka w Łodzi sprawnie wdraża proces oddłużania konsumentów, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób, które nie mają osobowości prawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej. Upadłość mogą uzyskać jedynie te osoby, które są niewypłacalne, czyli nie były w stanie uregulować swoich zobowiązań w okresie co najmniej trzech ostatnich miesięcy. Postępowanie upadłościowe ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta, co może nastąpić na skutek zaspokojenia wierzycieli albo umorzenia części lub całości długów.

Obecnie wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także te osoby, które doprowadziły do powstania zadłużenia w sposób niefrasobliwy, czyli np. nierozsądnie zawierały kolejne umowy pożyczkowe. Wcześniej nie było to możliwe. O upadłość mogli wnioskować tylko ci, których sytuacja stała się trudna na wskutek niezamierzonych działań, poważnej choroby, śmierci małżonka itd.

Pomoc prawna przy oddłużaniu – jak wnioskować o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką powinno być poprzedzone dogłębną analizą innych możliwości i stanu finansowego. Upadłości konsumenckiej nie należy traktować jako metody na poradzenie sobie ze wszystkimi problemami. Proces dla wielu rzeczywiście jest korzystny, ale w niektórych sytuacjach da się znaleźć lepsze rozwiązanie. Warto porozmawiać o tym z prawnikiem. Oczywiście prawnik pomoże również sporządzić wniosek o upadłość konsumencką, czyli wnieść sprawę do sądu. Wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela.

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze