Strona głównaFinanseWynajęcie mieszkania

Wynajęcie mieszkania

Podczas wynajmowania mieszkania, bądź też próby załatwienia wszystkich formalności najlepiej wiedzieć komu co przysługuje i jakie mamy prawa.
Ważną kwestią zarówno osoba oferująca mieszkanie jak i jego nowy lokator powinni sporządzić umowę najmu uwzględniając:
– Datę zawarcia umowy i dane obu stron po przez spisanie z dowodów tożsamości. Szczególnie istotne jest podanie stałego miejsca adresu najemcy, konieczny np. sądowym dochodzeniu odszkodowania za zniszczenie mieszkania.
– Opis wynajmowanego lokalu, jego metraż jest niezbędny. Umowa najmu dotyczy całego mieszkania, lub tylko jego części, np. pokoju. Trzeba wtedy w niej zaznaczyć, czy najemca ma prawo do korzystania z innych pomieszczeń (kuchni, drugiego pokoju).
– Czas wynajmowania. Jeśli umowę zawiera się na czas nieokreślony, wynajmujący może ją wypowiedzieć lecz tylko w ustalonym w umowie okresie wypowiedzenia. Przy braku tego ustalenia umowę wypowiada się z wyprzedzeniem trzech miesięcy. Umowy na czas określony nie można wypowiedzieć, chyba że zgodzą się na to obie strony lub gdy dany najemca nie przestrzega jej warunków, np. zalega z opłatami.
– Wysokość czynszu, czyli kwota jaka będzie płacona . W umowie należy określić, czy w czynsz zostaną wliczone bieżące opłaty (za gaz, prąd, wodę, telefon). W czasie umowy żadna ze stron nie może samodzielnie zmieniać wysokości czynszu; obie strony muszą podpisać aneks do umowy.
– Wysokość kaucji, stanowiąca w pewny sposób forma zabezpieczenia w razie gdyby lokator np. zniszczył meble.
Są to podstawowe punkty umowy. Od momentu, w którym umowa zaczęła obowiązywać, wynajmujący nie może wchodzić do mieszkania bez zgody swojego lokatora.
Umowę najmu należy zgłosić w Urzędzie skarbowym i opłacić opłatę skarbową, co zazwyczaj obciąża najemcę. Wynajmujący natomiast musi w swym zeznaniu podatkowym uwzględnić zyski płynące z wynajęcia mieszkania i płacić zaliczkę na podatek dochodowych miesiąc lub w rozliczeniu rocznym.
Wejdź i zobacz także http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3731/Prawa_i_obowiazki_stron_umowy_najmu_lokalu.htm

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze