Strona głównaFinanseZerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyniosła wiele ważnych zmian. Ważnych z punktu widzenia podatników, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które stoją na początku drogi zawodowej. Zgodnie z nowelizacją wspomnianej ustawy, a także ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, został zlikwidowany 18% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Oczywiście są pewne warunki – zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia obowiązuje w odniesieniu do osób, które nie przekroczyły limitu ulgi.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku, ale nie wszystkie zmiany zaczęły obowiązywać natychmiast. Ograniczenie PIT stosowane jest da dochodów uzyskanych po 1 sierpnia minionego roku, ale wówczas limit zwolnienia oscylował wokół znacznie niższej kwoty niż obecnie.

Jeśli chodzi o limit uprawniający do skorzystania z ulgi zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia, w 2019 roku wynosił on 35 636,67 zł. Wysokość tej kwoty wynikała z faktu, że zmiany nie obowiązywały dla dochodów uzyskanych w ciągu całego roku, a dopiero dla tych, pozyskiwanych od sierpnia (5 miesięcy z 12). Z kolei w 2020 roku limit zwolnienia odpowiada kwocie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528,00 zł. Jak rozliczana jest nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit? Okazuje się, że musi ona podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po przekroczeniu limitu płatnik jest zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 18%. Natomiast w sytuacji, gdy nadwyżka przekracza  I próg podatkowy – konieczne jest odprowadzenie 32% podatku. W razie jakichkolwiek niejasności, płatnik może poprosić o pomoc biuro księgowe, które nie tylko wyjaśni skomplikowane przepisy prawne, ale sporządzi wszelkie stosowne rozliczenia.

Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

Ulga obowiązuje w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Młodzi ludzie, którzy otrzymują przychody, a datę 26 urodzin wciąż mają przed sobą, na pewno docenią takie rozwiązanie. Ważne jest jednak, że nie mówimy o wynagrodzeniu za pracę wykonaną przed datą urodzin, a o takim, które zostanie przekazane przed tą datą. Przykładowo, jeśli w trakcie miesiąca pracownik kończy 26 lat, a wynagrodzenie otrzyma do 10 dnia miesiąca kolejnego, to za dni przepracowane przed urodzinami, ulga mu się nie należy.

Zwolnieniem podatkowym zostały objęte dochody pozyskiwane w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, jak i umowy zlecenia. Natomiast z ulgi wykluczono umowę o dzieło, a także umowę zlecenie w wysokości nieprzekraczającej 200 zł, umowę zlecenie ze zbyciem praw autorskich czy umowę zlecenie z osobą niebędącą rezydentem Polski.

PODOBNE ARTYKUŁY

Najpopularniejsze

Ostatnie Komentarze