Księgowy – droga do wykonywania zawodu

Nie każdy zawód wymaga solidnego przygotowania w postaci studiów kierunkowych i profesjonalnych kursów, ale zdobycie profesji wyjątkowo odpowiedzialnych i wymagających dużej wiedzy, powinno być możliwe po zdobyciu stosownego wykształcenia. Jeśli chodzi o

Jakie podatki płacimy w Polsce?

W każdym państwie prawa obowiązuje system podatkowy, czyli ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. W Polsce taki system również obowiązuje, a w jego skład wchodzi szereg

Praca kierowcy w UK – na jakich zasadach?

Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu Unii Europejskiej, ale wciąż znajduje się w okresie przejściowym, co oznacza, że dotychczasowe zasady współpracy z państwami członkowskimi UE nie uległy zmianie. Kierowcy zawodowi, którzy zdobyli uprawnienia

Co to są zamówienia publiczne?

Znaczna część inwestycji podejmowanych w Polsce realizowana jest w drodze zamówienia publicznego. Podmioty publiczne, np. jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są do wykonania określonych zadań ze środków publicznych (pochodzących przede wszystkim z podatków),